Șoferii microbuzelor din municipiul Chișinău vor fi obligați să transporte pasageri doar pe scaune. Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat anulând astfel prevederile dispoziției primarului de Chișinău din anul 2014 care permitea transportatorilor să accepte până la șapte sau zece pasageri în picioare, în funcție de unitatea de transport.

Dispoziția emisă de Dorin Chirtoacă la 17 octombrie 2014 obliga administratorii rutelor de transport public din mun. Chişinău să respecte condiţiile de activitate şi cerinţele stipulate în anexa nr.3. Punctul patru al acestei anexe prevede numărul de pasageri admis în picioare, în dependenţă de suprafaţa liberă din interiorul unităţii de transport (până la 7 călători în picioare pentru unităţile de transport cu șasiu-bază medie şi până la 10 călători în picioare pentru unităţile cu şasiu-bază lung).

La 16 decembrie 2014 Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Primarului general al mun. Chişinău solicitând anularea pct-lor 3 şi 4 ale Dispoziţiei date. În argumentarea solicitării sale, Cancelaria a menționat că prevederea punctul privind nr. de pasageri acceptați în picioare contravine prevederilor din Codul transporturilor rutiere și Regulamentul circulaţiei rutiere, unde este indicat că este interzisă transportarea persoanelor al căror număr depășește numărul de locuri prevăzute de caracteristica tehnică a vehiculului.

Judecătoria Centru a mun. Chișinău a admis cererea Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat și i-a dat câștig de cauză. Astfel, s-a dispus anularea punctelor 3 şi 4 din dispoziția cu princina și de asemenea s-a dispus excluderea sintagmei şi până la 7 călători în picioare, pentru unitățile de transport cu şasiu-bază medie şi până la 10 călători în picioare pentru unităţile de transport cu şasiu-bază lungă şi anexa nr.4.

Nefiind de acord cu hotărârea instanței de fond, Primăria mun.Chişinău a despus apel nemotivat, iar ulterior motivat, însă decizie a fost menținută în vigoare și de Curtea de Apel, pe 5 octombrie 2016. La începutul acestui an Primăria Capitalei a declarat recurs la Curtea Supremă de Justiție împotriva celor două hotărâri. Iar, pe 15 februarie 2017 Curtea Supremă de Justiție a emis o hotărâre prin care a declarat recursul Primăriei municipiului Chişinău inadmisibil.