Calitatea apei din fântâni şi izvoare este schimbătoare continuu, acest fenomen fiind condiţionat de un şir de factori externi, inclusiv de ploile abudente şi topirea în masă a zăpezilor, de amplasarea WC-urilor şi a gropilor de lături în apropiere, de fracţia lichidă a deşeurilor zootehnice, menţionează specialiştii Centrului de Sănătate Publică a municipiului Chişinău.

De aceea, populaţia este atenţionată în vederea pericolului la care se expune consumând apă poluată cu nitraţi, fapt care poate avea consecinţe grave, uneori chiar fatale, asupra sănătăţii copiilor, mai ales a copiilor mai mici de un an. Odată pătrunşi în organism, nitraţii se transformă în nitriţi, care, la absorbţie, se combină cu hemoglobina şi formează methemoglobina. Aceasta este incapabilă de a fixa şi de a transporta oxigenul de la plămâni către ţesuturi, ceea ce duce la anoxie manifestată prin cianoză, asfixie şi chiar deces.

Pentru maturi, apa poluată cu nitraţi nu este atât de periculoasă, dar nu se recomandă femeilor însărcinate. Principalele cauze de sporire a nitraţilor în apa din fântâni şi izvoare sunt agricultura şi condiţiile de igienă.

Astfel, Centrul de Sănătate Publică din municipiul Chişinău adresează în mod repetat populaţiei mesajul de a îngriji mediul în care trăim, or, protejarea acestuia este în strânsă concordanţă cu starea de sănătate a fiecăruia dintre noi!

De asemenea, trebuie să se ia în considerare sfatul medicilor, care nu recomandă folosirea în scopuri potabile a apei din fântâni şi izvoare, calitatea căreia nu este cunoscută sau nu corespunde cerinţelor igienice. Acest lucru poate avea repercusiuni asupra sănătăţii, atât imediate, cât şi repercusiuni manifestate în timp, pe parcursul anilor.