Universitatea Tehnică a Moldovei a desemnat studenţii cu cea mai înaltă reuşită academică,  în baza rezultatelor ultimei sesiuni de examene din anul curent. Topul a fost realizat în dependență de reușita academică înregistrată în sesiunea de vară a anului universitar 2015-2016.

Printr-un ordin al rectorului UTM, a fost aprobată Lista Rectorului, care reprezintă top-ul studenților în număr estimativ de cca 1% din numărul total al studenților UTM, precum şi listele decanilor, care reprezintă top-ul studenților facultății în număr estimativ de cca 3% din contingentul de studenți al fiecărei facultăți.

Astfel, Lista Rectorului include 68 de studenţi, reuşita academică a acestora variind între 10 – 9,58. Iar listele decanilor celor nouă facultăţi ale UTM includ de la 7 până la 45 de studenţi, care au obţinut în urma sesiunii de vară 2015-2016 media de 9,91-9,11.

utm.md

Photo Credit: utm.md