Primăria municipiului Chişinău a anunţat licitaţie publică pentru elaborarea documentaţiei de proiect privind restaurarea faţadelor şi reconstrucţia acoperişului clădirii. Autorităţile susţin că aceasta nu a fost reparată mai bine de 20 de ani

Astfel, potrivit caietului de sarcini vor fi efectuate lucrări de consolidare a structurii de rezistență a pereților exteriori, va fi reconstruit acoperișul clădirii și se va lucra și la restaurarea fațadelor. Autoritățile locale planifică și instalarea sistemelor de ventilare și condiționare a aerului, precum și amenajarea teritoriului.

Licitaţia publică va avea loc pe data de 11 ianuarie 2017, ora 10.00, în incinta sediului Primăriei Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), biroul nr. 26. Caietul de sarcini poate fi ridicat în biroul nr. 22, sediul Primăriei municipiului Chişinău.

Despre clădirea Primăriei municipiului Chișinău.

Clădirea primăriei municipiului Chișinău este un monument de arhitectură și istorie de însemnătate națională, introdus în registrul monumentelor de istorie și cultură a municipiului Chișinău la inițiativa Academiei de Științe

 

La sfârșitul secolului al XIX-lea primarul orașului, Carol Schmidt, a înaintat inițiativa construcției unui sediu nou pentru duma orășenească, pe locul ocupat de depoul de pompieri. Proiectarea a fost încredințată lui Mitrofan Elladi, arhitectul de atunci al orașului. În ajutorul său a fost invitat Alexandru Bernardazzi. Arhitectura clădirii este în spirit eclectic în baza arhitecturii renașterii italiene.

Construcția sediului dumei a fost terminată în 1901. În 1941, în timpul retragerii sovieticilor, consiliul local, cum era denumită primăria pe atunci, a fost aruncat în aer. Clădirea a fost restaurată în 1944 de către administrația românească. A fost distrusă din nou, în luna august a anului respectiv, în timpul bombardamentelor aeriene sovietice.

După război clădirea necesita o restaurare serioasă, iar de acest lucru s-a ocupat arhitectorul Robert Kurtz, în perioada 1946–1948. Acesta s-a inspirat din fotografiile păstrate, pentru a restabili fațada cît mai aproape posibil de varianta originală. În 1951, administrația a revenit în clădire, fiind astfel dată în exploatare

Clădirea, ridicată în două niveluri, cu planul în formă de careu, ocupi colțul cartierului, mărginit lateral de strada Vlaicu Pârcălab, construit cu fațadele principale pe liniile roșii ale străzilor. Fațadele sunt înviorate de rezalite, încununate cu frontoane triunghiulare, în care se află intrări în unitățile comerciale de la parter și intrarea în curtea interioară a primăriei.

Intrarea principală este soluționată printr-un rezalit amplasat la colțul clădirii, încununat cu un turn cu orologiu, vechi simbol al
autoadministrării urbane, intrarea domină de volumul unui balcon-tribună, element de aceiași origine istorică. Circulația pe verticală este soluționată pe o scară cu trei rampe cu treptele din marmura.

Planimetria este pe baza culoarului central, lateral căruia se află birourile. Cele mai importante cabinete ale primarului și funcționarilor
principali, sunt amplasate în rezalite, cu ieșire la terase. Deasupra intrării principale se află o sală polivalentă cu o configurație poligonală, înscriși în configurația colțului.

Decorația plastică, bazată pe combinație de forme medievale gotice și renascentiste specifice Toscanei, este activă, reprezentată prin ferestrele circulare, înscrise în ancadrament ogival în partea superioară, turnulețe de colț, mascaroane, bosaje masive la colțurile rezalitelor, la ancadramente și paramentul etajului, toate fațadele fiind încununate de o cornișă proeminentă susținută de console cu imitarea unor mașicule.