În urma scandalului legat de licitațiile trucate din Educație s-a adeverit că asigurarea alimentației copiilor în școli și grădinițe este actualmente o problemă foarte complexă. În cadrul audierilor de vineri din Parlament cu privire la alimentația în instituțiile școlare, ministra Educației, Corina Fusu, a înaintat mai multe propuneri care ar ajuta la soluționarea problemei. Iată care sunt acestea.

#1. Majorarea sumei alocate pe zi pentru alimentarea unui copil/elev, concomitent cu instituirea mecanismelor eficiente de monitorizare și control;

* Spre exemplu, pentru alimentarea gratuită a copiilor în grădinițe normativele financiare în anul curent, stabilite de Ministerul Finanțelor, variază de la 6 lei la 18,65 lei, în funcție de programul de activitate al grădiniței. Din aceste sume statul acoperă 2/3, iar 1/3 este achitată de părinți.

Iar pentru alimentarea gratuită a elevilor claselor I-IV din instituțiile de învățământ publice și private, precum și a elevilor claselor V-XII din instituțiile de învățământ din raioanele de est ale Republicii Moldova, subordonate Ministerului Educației, și din raioanele Dubăsari, Căușeni și Anenii Noi amplasate în zona de securitate, norma financiară constituie 7,45 lei.

De asemenea, pentru alimentarea elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic, așa precum am menționat anterior, norma este de 10 lei.

#2. Declanșarea și finanțarea unui program național pentru utilarea și repararea urgentă a blocurilor alimentare din instituțiile de educație timpurie din țară;

* Deși verificările efectuate de Ministerul Educației la sfârșitul lunii noiembrie au arătat că în instituțiile de învățământ din majoritatea raioanelor produsele alimentare sunt însoțite de certificate sanitar-veterinare și certificate de conformitate, iar termenul de valabilitate este corespunzător, există multe probleme care nu pot fi trecute cu vederea, precum: echipamentele uzate, inclusiv utilajul frigorific defect, lipsa personalului de specialitate, încăperile nereparate, lipsa ventilației etc.

Totodată, chiar dacă Ministerul Sănătății a elaborat meniuri-model în conformitate cu normele fiziologice de hrană, ele nu pot fi respectate din cauza normelor bănești mici stabilite de Ministerul Finanțelor. Pentru prepararea hranei conform meniurilor noi este necesară dotarea blocurilor alimentare din instituțiile de educație timpuri/generală cu utilaj tehnologic corespunzător diversificării bucatelor prin coacere, la aburi, fierbere, care este destul de costisitor.

#3. Perfectarea legislației cu privire la achizițiile publice a produselor alimentare destinate copiilor, punând accent pe calitatea produselor, nu pe cel mai mic preț și dând prioritate produselor autohtone, achiziționate direct de la producătorii din imediata apropiere de localitate, fără intermediari;

#4. Verificarea prezenței, pe tot parcursul lanțului de alimentație, a tuturor tipurilor de certificate atunci când sunt achiziționate și livrate produsele alimentare;

#5. Supravegherea și certificarea tuturor produselor alimentare destinate copiilor/elevilor de către ANSA precum și intensificarea controalelor din partea ANSA, Agenției Achiziții Publice, Ministerului Sănătății, conform competențelor ce le revin;

#6. Mărirea salariilor bucătarilor şi asistentelor medicale din instituţiile de educaţie timpurie.

* Salariile bucătarilor sunt foarte mici, dar responsabilitatea pe care o au este extrem de mare, creându-se astfel situația de a alege între produsele de cea mai ieftină calitate și sănătatea copiilor. Anume bucătarii sunt cei pedepsiți în primul rând, dacă se atestă cazuri de îmbolnăvire.

#7. La nivelul unității administrativ-teritoriale, instituirea unui grup din specialiști din domeniul sănătății, educației, securității alimentelor, responsabil pentru asigurarea calității alimentației copiilor; Organizarea cursurilor de formare continuă pentru bucătarii din instituțiile de educație timpurie, cu atestare ulterioară;

#8. Elaborarea unor recomandări-cadru/standarde pentru definirea calităţii produselor alimentare admise pentru achiziţii publice în scopul organizării alimentaţiei în instituţiile educaţionale (De exemplu: a se livra produse din carne refrigerată pentru a putea verifica calitatea ei; peștele să fie fără cap, fără oase mărunte, cu masa de 700-800 gr. buc.; găina – 1,200 – 1,600 kg; merele – 100-150gr. buc. etc);

#9. Monitorizarea periodică a securităţii produselor şi respectării normelor sanitare privind alimentaţia copiilor în instituţiile educaţionale de învățământ;

#10. Majorarea sumei pentru procurarea produselor alimentare la încheierea contractelor de mică valoare;

#11. Stimularea producătorilor de legume, fructe, cereale, carne, lactate care să fie interesați să deservească instituțiile de învățământ, iar produse lor să fie controlate pe parcursul întregului proces de creștere, prelucrare și livrare;

#12. Examinarea problemei alternativelor privind organizarea alimentației copiilor, inclusiv instituirea serviciilor de catering;

#13. Asigurarea centralizat cu produse a instituțiilor de educație timpurie, de la un depozit special supus unui control riguros al calității; Deschiderea la nivel teritorial a unui centru de colectare a produselor alimentare unic pentru toate instituțiile preuniversitare din raion/municipiu, care ar facilita monitorizarea calității produselor alimentare achiziționate;

#14. Revizuirea statelor de personal ale instituțiilor de educație timpurie, referitor la asistentele medicale și bucătari; Numărul de personal să se stabilească în funcție de programul de activitate al instituției și numărul de copii;

#15. Includerea unei unități de tehnolog pe alimentația copiilor și unei unități de medic nutriționist în statele de personal ale organelor locale de specialitate în domeniul învățământului.

Reamintim că, 17 persoane au primit mandate de arest pe un termen cuprins între 20 şi 30 de zile în cazul licitațiilor trucate din Educație . Trei persoane se află în arest la domiciliu, iar restul în izolator. Alte şase persoane, printre care un funcţionar şi agenţi economici au statut de bănuit.