Comercializarea alcoolului persoanelor care nu au împlinit vârsta de 21 de ani ar putea fi interzisă. Inițiativa aparține viceprim-ministrului Gheorghe Brega și s-a discutat la Guvern cu membrii Consiliului pentru coordonarea Programului național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020.

„Republica Moldova este clasificată ca o țară de top în lista de consum de alcool pe cap de locuitor. Consumul excesiv de alcool constituie una din cele mai importante preocupări sociale şi de sănătate. Acest fenomen agravează riscurile în mediul familial, generează violenţe și crime, accidente rutiere, decese şi pierderi sociale enorme. Costurile sociale asociate consumului de alcool constituie circa 1% din PIB. Totodată avem deficiențe la cadrul normativ care stopează implementarea și armonizarea cadrului legal național la legislația UE în domeniu”, – a remarcat vicepremierul și președintele Consiliului, Gheorghe Brega.

Datorită intervenţiilor de politici ale Guvernului, demonstrate de datele statistice, incidenţa prin alcoolism cronic în ţară este în descreştere, deşi prevalenţa rămâne constantă pe parcursul a mai multor ani. Angela Ciobanu, reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății, a menționat că politicile de combatere a alcoolismului pot fi eficiente doar prin majorarea taxelor (accizelor) la băuturile alcoolice, inclusiv la bere, interzicerea publicității și restricționarea vânzărilor acestor produse.

Situația alarmantă în domeniu necesită elaborarea și aplicarea unor politici și acțiuni coerente, modificări urgente la legislație și alinierea la legislaţia UE în domeniul controlului alcoolului. Recomandările parvenite în cadrul ședinței au vizat modificarea Legii nr.1227-XIII cu privire la publicitate, Legii 1100 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, cu includerea berii în lista de băuturi alcoolice, Legii nr.713-XV privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, Registrului vitivinicol, precum și interzicerea comercializării alcoolului persoanelor care nu au împlinit 21 de ani, aplicarea politicilor interne de promovare a locurilor de muncă libere de alcool in instituţii, acțiuni de informare, educație și de promovare a modului sănătos de viață, în special pentru tineri.

Viceprim-ministrul Gheorghe Brega a dispus, cu titlu imediat, stabilirea unui grup tehnic de lucru sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu participarea tuturor instituțiilor vizate în vederea inițierii modificărilor legislative susmenționate.