În scopul creșterii nivelului de informare a populației Republicii Moldova, cât și a specialiștilor din domeniul sănătății publice cu privire la managementul eficient al apelor, în data de 11 Octombrie, 2013, prin ordinul nr.1131 al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, a fost instituit Centrul de informare Clearing House.

water1Crearea Centrului de Informare face parte din șirul de acțiuni din cadrul proiectului ce vizeaza Protocolul privind Apa și Sănătatea în RM. Prin adoptarea Protocolului la 15 decembrie 2005, Republica Moldova și-a asumat angajamentul să protejeze sănătatea și bunăstarea oamenilor prin îmbunătățirea managementului resurselor de apă și prevenirea afecțiunilor cauzate de apa contaminată. Acest acord european sprijină eforturile țărilor, în special a celor din Europa de Est, de a asigura accesul populației la apă potabilă de calitate și la sanitație corespunzătoare, și de a proteja ecosistemele acvatice.

Clearing House a fost creat ca instrument de:

#. informare a cetatenilor Republicii Moldova privind calitatea apei in regiunile de reper
#. schimb de date și experiență
#. creștere a nivelului de cunoștințe și conlucrare a tuturor participanților în implementarea Protocolului
#. depozitare a materialelor informaționale, manuale, raportări etc
#. organizări de instruiri continue.

Domeniile prioritare pentru Clearing House:

#. implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea
#. calitatea apei potabile și bolile condiționate de apă
#. acces la sisteme îmbunătățite de apă și sanitație
#. practicile de igienă în instituțiile preuniversitare
#. reducerea inechităților în aprovizionarea cu apă potabilă și sanitație
#. instruirea specialiștilor de sănătate publică în aspecte de supraveghere a apelor potabile, de suprafață și de îmbăiere
#. instruirea ONG-lor în probleme de protecție a apelor și bunelor practici
#. instruirea operatorilor în problem ce țin de implementarea Protocolului și aplicarea bunelor practici
#. instruirea mass-media în probleme ce țin de apă și sănătate
#. aplicarea Cadrului legal și instituțional
#. educare, comunicare si colaborare

Proiectul este implementat în R. Moldova grație Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare prin intermediul UNECE în parteneriat cuMinisterul Mediului al Republicii Moldova, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, ONG Eco – Tiras, Moldova  și  Asociația „Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova” (SEAM).

Pentru mai multă informație:

Adresa: Gh. Asachi 67 A, biroul 106,
Tel: + 373 22 574-571
E-mail: [email protected]
Web: www.cnsp.md